Προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο
ski-france.com GmbH (ΕΠΕ)

Διεύθυνση
Luitpoldplatz 2, D-95444 Μπαϊρόιτ

Επικοινωνία
Tel: 0049-921-785187-10 (αγγλικά)
Tel: 0049-921-785187-20 (γαλλικά)
Tel: 0049-921-785187-30 (γερμανικά)
E-mail: info@ski-france.com

Διευθυντής
Marko Reiter

Δικαστική αρχή του τόπου τήρησης του εταιρικού μητρώου και αριθμός εταιρικού μητρώου
Ειρηνοδικείο Μπαϊρόιτ, HRB 4069

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
DE 229 152 830

Υπηρεσίες ανάλυσης ιστοτόπου
Η ski-france.com GmbH (ΕΠΕ) χρησιμοποιεί την Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστοτόπων της Google, με σκοπό την έρευνα αγοράς και τη διαμόρφωση ιστοσελίδων ανάλογα με τις εκάστοτε σύγχρονες ανάγκες. Η Google Analytics χρησιμοποιεί Cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι παραγόμενες πληροφορίες μέσω των Cookies σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένου και του κωδικοποιημένου αριθμού της διεύθυνσης του διαδικτυακού σας πρωτοκόλλου/ΙΡ-Adress) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και εκεί αποθηκεύονται. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, για να αξιολογήσει της χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα και για να καταρτίσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας για λογαριασμό του διαχειριστικού φορέα της ιστοσελίδας. Επίσης, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, η Google μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον τρίτα πρόσωπα κατ' εντολή της Google έχουν αναλάβει την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Η Google σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιήσει τον αριθμό της διεύθυνσης του διαδικτυακού σας πρωτοκόλλου/ΙΡ-Adress) για να τον συνδυάσει με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των Cookies μέσω μίας σχετικής ρύθμισης που υπάρχει στο λογισμικό πλοήγησης του υπολογιστή σας (Browser-Software). Σας επισημαίνουμε όμως, ότι σε μία τέτοια περίπτωση δε θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις συνολικές λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας σε ολόκληρη την έκτασή τους. Οποτεδήποτε μπορεί να υποβληθεί ένσταση καταγγελίας της της συλλογής και αποθηκεύσης δεδομένων σας με μελλοντική ισχύ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Εν όψει της συζήτησης σχειτικά με την εφαρμογή των εργαλείων ανάλυσης με τον πλήρη αριθμό της διεύθυνσης του διαδικτυακού πρωτοκόλλου/ΙΡ-Adress θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι η ιστοσελίδα Google Analytics χρησιμοποιείται με την επέκταση „_anonymizeIp()“ και για το λόγο αυτό γίνεται μόνο περιoρισμένη επεξεργασία των διευθυνσεων των διαδικτυακών πρωτοκόλλων, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα ταυτοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Busy...