Όροι κράτησης

Η προκαταβολή ύψους 25% του συνολικού ποσού της συμφωνημένης τιμής μίσθωσης πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 3 ημέρες μετά την παραλαβή της βεβαίωσης κράτησης.

Το υπολειπόμενο ποσό πρέπει να καταβληθεί σ' εμάς το αργότερο 35 ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία άφιξής σας.

Σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού επιβαρύνεστε με τα παρακάτω έξοδα ακύρωσης:

  • από 61 ημέρες πριν την άφιξή σας = 25% του συνολικού ποσού της συμφωνημένης τιμής μίσθωσης,
  • 60 έως 31 ημέρες πριν την άφιξή σας = 50% του συνολικού ποσού της συμφωνημένης τιμής μίσθωσης,
  • 30 έως 8 ημέρες πριν την άφιξή σας = 75% του συνολικού ποσού της συμφωνημένης τιμής μίσθωσης,
  • από 7 ημέρες πριν την άφιξή σας = 95% του συνολικού ποσού της συμφωνημένης τιμής μίσθωσης.
  • Έχετε το δικαίωμα να μας αποδείξετε, ότι η οικονομική ζημία που υποστήκαμε σε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μικρότερη από τα ανωτέρω καθορισμένα ποσοστά.

Υπεύθυνος τουριστικός πράκτορας είναι η ski-france.com GmbH (ΕΠΕ), Luitpoldplatz 2, D-95444 Bayreuth.

Busy...